Om CC90 Composite

Tommy Strömberg VD

Vi vill att det ska vara enkelt och lönsamt att montera solpaneler.

CC90 UNUM är ett lättarbetat montagesystem för solpaneler där skenor och fästdetaljer tillverkas i komposit. För att erhålla ett hållbart, tidsbesparande och enkelt montage så monteras flera av delarna med enbart klickfunktion.

Vårt svenska produktkoncept är egenutvecklat och patenterat, där kompositen möjliggör en hög innovationsgrad i produkterna. Vår målsättning är att skapa enkelhet och lönsamhet för våra kunder.

CC90 Composite har en god kunskapsnivå om solenergibranschen, samt en tydlig strategi och ambition för både företagets och produktportföljens utveckling på den europeiska marknaden.

Tommy Strömberg VD